Procesja Bozego Ciala – Swifto Bozego Ciala

Corpus Christi Procession

This year our parish will celebrate the solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ by having a procession along the streets and sidewalks to four altars around our location.

Prayers will be in the Polish language at three of the altars, and in the English language at one altar.

The procession will begin at 1:45 p.m. – after the 1:00 p.m. Polish Mass on Sunday, June 19th.

The solemnity of the most Holy Body and Blood of Christ, most commonly known by its Latin name—Corpus Christi goes back to the 13th century, but it celebrates something far older; the institution of the Eucharist at the Last Supper. Today we give special thanks and praise to God for this sublime gift of His Body and Blood.

Procesja Bozego Ciala – Swifto Bozego Ciala

W tym roku nasza parafia bydzie obchodzic uroczystosc Najswiytszego Ciala i Krwi Chrystusa, organizuj<c procesjy ulicami do czterech oltarzy wokól naszej lokalizacji. Modlitwy byd< w jyzyku polskim przy trzech oltarzach, a w jyzyku angielskim przy jednym oltarzu.

Procesja rozpocznie si� o 13:45 – po Mszy swi�tej (o godzinie 13:00) w j�zyku polskim, w niedziel� 19 czerwca.

Uroczystosc Najswiytszego Ciala i Krwi Chrystusa, znana najczysciej pod lacinsk< nazw< Corpus Christi, czyli Boze Cialo siyga XIII wieku, ale celebruje siy w niej cos znacznie starszego; ustanowienie Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. Dzis skladamy szczególne podziykowania i chwaly Bogu za ten wzniosly dar Jego Ciala i Krwi.

Share on facebook
Share on twitter