Polish School

Polska Szkoła im. św. Fabiana
St. Fabian Polish School
8300 S. Thomas Ave.
Bridgeview, IL 60455
(708) 458-9120

Dyrektor ks. Grzegorz Warmuz
Dyrektor Administracyjny Maria Pocica

Rozkład zajęć szkoły:
Czwartek: 5:00 – 8:30PM klasy: 6, 7, 8, Liceum
Piątek: 5:00 – 8:30PM klasy: 0, 1, 2, 3, 4, 5
Sobota: 11:30 – 3:00PM klasy: Przedszkole, 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8

Biuro szkoły czynne jest w godzinach zajeć lekcyjnych.Historia Polskiej Szkoły im. św. Fabiana

Polska Szkoła im. św. Fabiana w Bridgeview istnieje od roku szkolnego 1999/2000. Myślą przewodnią utworzenia placówki stała się potrzeba pielęgnowania języka polskiego, tradycji oraz kultury naszej Ojczyzny wśród pokolenia urodzonego w USA a mającego polskie korzenie.

Program nauczania obejmuje: przedszkole, szkołę podstawową i liceum. Ze względu na dużą liczbę uczniów zajęcia odbywają się w czwartki i piątki wieczorem oraz w soboty w godzinach popołudniowych.

Jesteśmy szkołą, która posiada akredytację Illinois State Board of Education co oznacza, że nasi absolwenci mogą otrzymać kredyty za znajomość języka polskiego, jako języka obcego.

W szkole dzieci i młodzież uczą się poprawnie pisać i czytać w języku polskim, poznają narodowe tradycje oraz aspekty kulturowe.

Ze względu na religijny charakter naszej szkoły prowadzona jest również działalność duszpasterska. Poprzez zabawę, śpiew, modlitwę, naukę dzieci są wprowadzane w świat wiary i polskiej tradycji przekazanej nam przez naszych przodków. Uczniowie w klasie drugiej przygotowują się do Sakramentu Pokuty i Euchrystii, w klasie ósmej do Sakramentu Bierzmowania. Program nauki jest przystosowany do potrzeb, możliwości i umiejętności naszych uczniów. Uczymy dzieci sztuki aktorskiej, polskich piosenek, pieśni religijnych, stwarzamy im możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności. Każdego roku organizowane jest Pasowanie Pierwszoklasistów. Przy szkole działa chórek „Śpiewające Aniołki”, organizujemy jasełka, spotkanie ze św. Mikołajem, zabawę karnawałową, wielkanocną „świeconkę”, Dzień Babci, obchodzimy Święto Niepodległości Polski oraz co roku bierzemy udział w Paradzie 3-Maja.

Polska Szkoła św. Fabiana ma pozytywny wkład w rozwój duchowy parafii. Szkoła stanowi “most” łączacy bogactwa kultury polskiej i amerykańskiej. Służy to naszej okolicy i naszej parafii.