Październik – miesiąc modlitwy różańcowej.

W najbliższych dniach rozpoczynamy miesiąc październik, poświęcony Maryi i modlitwie różańcowej. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnego odmawiania różańca, w dni powszednie o godzinie 7:00 wieczorem oraz w niedzielę przed każdą mszą świętą.

Modlitwa różańcowa szczególnie bliska była św. Janowi Pawłowi II, który powiedział: „Ta prosta i głęboka modlitwa pomaga rozważać życie Chrystusa i tajemnice zbawienia; dzięki nieustannemu przyzywaniu Maryi oddala niebezpieczeństwo rozpadu rodziny; jest niezawodną więzią komunii i pokoju. Zachęcam wszystkich, a w szczególny sposób chrześcijańskie rodziny, aby podążając codzienną drogą wierności, szukały w różańcu umocnienia i oparcia”.

Do modlitwy na różańcu zachęcał również bł. Papież Pius IX, mówiąc: „Różaniec to broń pozwalająca zwyciężyć demony i utrzymująca cię z dala od grzechu… Jeśli pragniecie, by w waszych sercach, domach, krajach zagościł pokój, gromadźcie się wspólnie i odmawiajcie różaniec, zawsze bez względu na to jak jesteście utrudzeni”.

Podążajmy zatem za ich przykładem i rozważajmy tajemnice różańcowe powierzając swoje troski Jezusowi i Jego Matce Maryi, która niejednokrotnie sama podkreślała ogromną wartość tej modlitwy. Dołóżmy starań aby różaniec towarzyszył nam każdego dnia!

Share on facebook
Share on twitter