Polish Ministry

Link to Father Greg’s Installation Mass Story from the Dziennik Zwiazkowy:

INFORMACJE DOTYCZ¥CE DUSZPASTERSTWA W JÊZYKU POLSKIM

ORAZ GODZINY URZÊDOWANIA W BIURZE PARAFIALNYM

W ciągu całego roku porządek Mszy św. w niedziele w języku polskim jest następujący: 7.00 AM, 11.30 PM i 7.00 PM

* W Pierwszy Piątek miesiąca: Msza święta z nabożeństwem I-piątkowym o godz. 7.00 PM

* Chrzty św. w języku polskim odbywają się w II i IV niedzielę miesiąca w czasie Mszyśw. o godz. 11:30PM. Przygotowania rodziców i chrzestnych do tego sakramentuodbywają się w I i III niedzielę każdego miesięca o godz. 2:00 P.M., w sali nr 5 wbudynku „Kash Hall”. W sprawie chrztu należy zgłaszać się na plebanie osobiście lub dzwoniąc na numer (708) 599-1110.

* Ślub w języku polskim prosimy zgłaszać sześć miesęcy wcześniej.

* Spowiedź w każdą sobotę od godz. 4.00 PM do 4.45 PM.

* Polska szkoła (czwartek & piątek 5PM – 9PM; sobota 1:30PM – 5:30PM). Tel. (708) 458-9120.

* WSZYSTKIE INTENCJE NA MSZE ŚW. MUSZĄ BYĆ DOKONANE NA PLEBANII. ŻADNE INTENCJE NIE BĘDĄ POBIERANE W KOŚCIELE.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
adorchap
Przyjdź odwiedzić Jezusa w Kaplicy w każdy poniedziełek w godz: 12:00p.m. to 8:00 p.m.

Błogosławieństwo o godz. 7:45 p.m.

“Kiedy stajecie przed Najświętszym Sakramentem, otwórzcie swoje serca, nasz dobry Bóg otworzy swoje. Idźcie do Niego, On przyjdzie do nas. Jeden zapyta, inny otrzyma. Będzie to jak oddech od jednego do drugiego. ”

– Św. John Vianney